< terug naar conferenties
Inschrijftermijn verstreken, inschrijven niet meer mogelijk

Landelijk congres over het onderwijs aan jonge kinderen

Landelijk congres over het onderwijs aan jonge kinderen logo
LocatieSpant! Bussum
Datumwo 5 april 2017
Ledenprijs€ 195
Niet-ledenprijs€ 225

Speel je mee?
‘Speel je mee?’ is hét congres voor professionals die werken met het jonge kind. Voor leerkrachten, bouwcoördinatoren en directies. 

De dag begint met een vrolijke opening in het kader van spelen en leren. Daarna volgen in drie rondes 42 praktijkworkshops, lezingen en debatten.

Hoe ga je om met een bomvolle klas? Laat je die ene kleuter doorstromen naar groep 3 of niet? Hoe benut je optimaal kansen in spel? Wat als een kind niet kan meespelen, door zindelijkheidsproblemen of verdriet…? Ontdek het in de verschillende workshopsessies. 

Aleid Beets Kessens geeft je handvatten voor het observeren van gedrag, Steven Pont bespreekt de verschillen tussen jongens en meisjes en Margot Wouterse laat zien hoe je met je eigen pop het spel met de poppen van de kinderen volgt en verrijkt. 

Je kunt deelnemen aan een debat over groepsgrootte of het curriculum op de pabo. Ook hoor je meer over mindmappen, beweegtuinen en spelbegeleiding in de bouwhoek.

Bezoek de informatiemarkt met de laatste materialen en methoden. En nog veel meer!

Prijs
Kortingsprijs leden AOb en abonnees HJK € 195
Normale prijs € 225
De prijs is inclusief lunch en slotborrel

Leden van de AOb maken gebruik van de voordeelprijs door hun lidmaatschapsnummer in te voeren.
Abonnees van HJK geven hun abonneenummer op en vullen op de plaats van het AOb- lidmaatschapsnummer de code 123456 in.

Betalen is mogelijk met iDeal of per factuur. De factuur kun je naar jouw school laten sturen.
Let daarbij op het volgende: geef de juiste naam van de instelling en het mailadres door als je van deze mogelijkheid gebruikmaakt. Ben je er niet zeker van naar wie je de rekening kunt sturen? Informeer dan eerst bij de schoolleiding naar het juiste adres. Verkeerde adressering en/of tenaamstelling kan er toe leiden dat de rekening niet wordt betaald en dat jouw inschrijving niet is voltooid.

Vraag de kosten terug op school
In de cao primair onderwijs is voor elke fulltime baan 500 euro budget beschikbaar voor individuele nascholing. Maak daar in overleg met de schoolleider gebruik van.


Gebruik de uren voor individuele scholing
In de cao primair onderwijs heeft iedere leerkracht recht op 2 uur voor individuele scholing per week. Deze uren kan je opsparen voor conferenties of een opleiding. Maak daar gebruik van!

Punten voor het Lerarenregister
De conferentie is gevalideerd met 5 punten voor het lerarenregister. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname met daarop de toegekende punten, die je met de daarop vermelde code kan toevoegen aan uw inschrijving bij www.registerleraar.nl

Programmaoverzicht 
Een volledig programmaoverzicht kun je hier downloaden. 

9.15 uur Inloop en koffie
9.45 uur Opening
10.00 uur eerste ronde workshops, lezingen en debatten
11.15 uur Lunch
11.30 uur tweede ronde workshops, lezingen en debatten
12.45  uur Lunch
14.00 uur derde ronde workshops, lezingen en debatten
15.15 uur borrel en afsluiting
Spreker: De discussie wordt geleid door Robert Sikkes, hoofdredacteur Onderwijsblad van de AOb
Al jaren wordt er gesproken over het opsplitsen van de pabo in twee stromen: het jonge en het oudere kind. Het enthousiasme voor een pabo-specialisatie is groot. Hoe pakken we dan de vormgeving aan, vanaf het eerste of het tweede jaar? Er zijn ook mitsen en maren: jagen we dan niet de laatste jongens weg uit de onderbouw? Wordt het inzetten van leraren in het team niet inflexibel? Hoort groep vier bij het jonge of het oudere kind? Met een deskundig panel zoeken we naar oplossingen.
Spreker: Annemiek Veen (werkt als senior onderzoeker op het Kohnstamm Instituut en coördineert het onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang. www.kohnstamminstituut.uva.nl)
Een maatregel die in de praktijk veel voorkomt om ontwikkelingsverschillen tussen jonge kinderen te hanteren is kleuterbouwverlenging: het uitstellen van de overstap van groep 2 naar groep 3. Omdat dit, net als alle andere vormen van zittenblijven, een kostbare en niet in alle gevallen effectieve maatregel is, startten het ministerie van Onderwijs en de PO-raad het project ‘Doorstroom van kleuters’. Hieraan is een onderzoek gekoppeld, uitgevoerd door het ITS, Oberon en het Kohnstamm Instituut. We presenteren wat er uit onderzoek bekend is over kleuterbouwverlenging en gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden met elkaar in gesprek over alternatieven.
Spreker: Steven Pont is oud-onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog, systeemtherapeut en auteur van een achttal boeken over psychologie, pedagogiek en opvoeding. www.stevenpont.nl
Kinderspel is geen kinderspel, maar een serieuze aangelegenheid. Immers, bijna alles wat een kind leert, leert het via spel! De kwaliteit van het spel zegt dus ook altijd iets over de kwaliteit van het leren van het kind en is daarmee niet weg te denken uit de pedagogiek. In deze lezing gaan we dieper in op het verschil in spel tussen jongens en meisjes.
Spreker: Anne Machiel, bestuurslid aan de Academie voor Ervarend leren, schoolbegeleider en loopbaancoach, directeur bo IKC De Noorderkroon. www.denoorderkroon.nl Marjolijn Offeringa bestuurslid van de Vereniging Jonge Kind.
In het spelen creëert, onderzoekt en imiteert het kind intensief op zijn eigen manier. Die manier is zijn/haar kern. Toch verschijnt daarin vaak gedrag dat we niet begrijpen of waarop we te snel een etiket willen plakken: zij is zo druk, hij kan zich niet concentreren, zij lijkt wel autistisch ... We zoeken een verklaring. Daarin kijken we meestal langs de innerlijke drijfveren van het kind heen. Wat beweegt het? Als we dat doen, zien we bijna altijd dat zijn storende of onbegrepen gedrag het gevolg is van z'n ei niet kwijt kunnen. We oefenen in deze workshop twee belangrijke beroepsvaardigheden: 1. het innerlijk omvormen van onbegrepen of negatief gedrag; 2. het spelend bewegen, zoals het kind beweegt.
Spreker: Irma Smegen is auteur en verzorgt opleidingen, lezingen en trainingen, zowel in Nederland als internationaal. Ze is docent op de international pabo (ITEps) van Stenden Hogeschool. www.speeljewijs.com / www.lilaland.nl
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen en verdient een vaste en prominente plek in de hele basisschool. Maar hoe maak je daarvoor ruimte in je programma? Deze workshop geeft handvatten voor een geïntegreerd aanbod met alle ruimte voor spelen en talentontwikkeling. Aan bod komen het belang van vrij spel, fantasie en creativiteit, speelse werkvormen om taalontwikkeling te stimuleren en poppenspel als middel binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Na deze workshop zit je vol inspiratie om meteen in de praktijk te brengen. Speel je mee?
Spreker: Sanne Huijbregts werkt als docent en onderzoeker aan de bachelor en masteropleiding Pedagogiek van de HvA. Binnen het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding werkt zij samen met Prof. dr. Ruben Fukkink. Zij is netwerklid van vakblad HJK.
Het vormen van Integrale Kindcentra (IKC) staat in verschillende gemeenten hoog op de agenda. Landelijk zien we enkele zeer mooie voorbeelden in het vormgeven van een echt integraal centrum. Voor de meeste scholen is het creëren van samenhang en het realiseren van samenwerking echter nog niet zo makkelijk. In deze workshop bespreken wij met u hoe op Daltonschool de Kleine Kapitein wordt gewerkt aan het realiseren van een doorlopende leerlijn rond spel. Hierbij gaan we zowel in op het belang van dergelijke doorlopende lijnen, als op de uitdagingen en kansen die dit brengt voor de verschillende betrokken professionals.
Spreker: Annerieke Boland werkt als lector Jonge kind aan Hogeschool iPabo in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op lerend spelen van jonge kinderen. Zij is netwerklid van vakblad HJK.
In het project ‘Kansen in Spel’ is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de interactie tussen professional en kind tijdens doen-alsofspel in de huis- of themahoek. Op welke manier kan zowel het taaldenken van het kind als de kwaliteit van het spel gestimuleerd worden? Speelplezier staat daarbij voorop. Vandaag worden de resultaten gepresenteerd. Kansen in spel is een samenwerking tussen Hogeschool iPabo, de Marnix Academie, De Activiteit en het Kohnstamminstituut.
Spreker: Chiel van der Veen is promovendus en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Theoretische- en Onderwijspedagogiek en redactielid van vakblad HJK. (www.chielvanderveen.com)
Goed kunnen communiceren is een belangrijke vaardigheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Uit onderzoek weten we dat de rol van de leerkracht essentieel is in het stimuleren van de communicatieve vaardigheden van (jonge) kinderen. Zij is hierin een model voor kinderen. Gesprekken bieden bij uitstek een context om kinderen beter te leren communiceren en tegelijkertijd samen interessante dingen te leren. Maar wat maakt nu een goed gesprek? En welke gesprekstools kun je inzetten om jonge kinderen beter te leren communiceren? Meer halen uit gesprekken met kinderen, je leert het in deze workshop!
Spreker: Esther de Boer is specialist hoogbegaafdheid en werkt als adviseur voor KPC Groep. Nathalie van Kordelaar heeft eigen praktijk; Incontext0 Orthopedagogen. www.incontexto.nl. Mariken Althuizen auteur en trainer/coach. http://2wicked.nl/
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kun je herkennen aan hun intense manier van leven en reageren. Het is een uitdagende taak om dit te leren begrijpen, erop in te spelen en ervan te genieten. Hoe begeleid je deze kinderen? Wat zijn hun behoeften op sociaal-emotioneel gebied?
Spreker: Marieke Martens heeft eigen praktijk Ma.Ma. Kinder-en Jeugdcoaching kinderen en ouders met diverse hulpvragen. Traint pedagogisch medewerkers en leerkrachten o.a. op het gebied van omgaan met jongens en rust in de groep. www.mamakinderenjeugdcoaching.nl
In het basisonderwijs werken vooral vrouwen. Zij vinden het soms lastiger om met jongens en 'jongensachtig' gedrag om te gaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen vrouwelijke leerkrachten al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zichzelf kunnen zijn. Tijdens deze presentatie krijg je inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Hoe kun je ervoor zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen in de klas?
Spreker: Kobi Wanningen werkte als docent en coördinator bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, verantwoordelijk voor de curriculumontwikkeling Jonge Kind in de Master SEN. Tegenwoordig werkt zij als zelfstandig adviseur.
Jonge kinderen kunnen soms ons verpuzzelen door hun moeilijk begrijpbare gedrag. Ze doen niet mee, spelen veel alleen, verstoren andere kinderen, plagen anderen kinderen of raken er voortdurend mee in conflict, omdat er niet gebeurt wat zij willen... Dat is heel lastig voor het kind, de groep en de leerkracht. Toch kan spel een middel zijn om het contact met het kind positief te beïnvloeden en ook om beter te begrijpen waarom het kind zich zo lastig gedraagt. In deze workshop gaan we hierop in.
Spreker: Nicole van Zon heeft praktijkonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van spelbegeleiding in de bouwhoek.
De bouwhoek is bij uitstek de onderwijshoek die ruimte biedt om al handelend en spelend te werken aan ‘de 21st century skills’ als samenwerken, communicatie, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Maak dus ruimte, tijd en budget vrij voor inrichting van een bouwhoek, ook in de groepen 3 want in welke andere hoek of achter welk tafeltje kun je zoveel vaardigheden oefenen als in de bouwhoek? Een bouwhoek in groep 3 kan bovendien bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs in deze groep op dat in groep 2.
Spreker: Mariska Beenhakker en Theo de Groot verzorgen cursussen en trainingen over bewegingsonderwijs en schreven het boek ‘Beter spelen en bewegen met kleuters’ www.spelenmetgedrag.nl
Een kwalitatief goede bewegingsles met kleuters herken je aan variatie, structuur en aan het feit dat er voor iedere kleuter iets te halen is. In deze workshop gaan we aan de hand van vier werkvormen gezamenlijk de aandacht richten op de kernbegrippen: criteria voor een goede les, speelkriebels, ontwikkelingsdomeinen, de ‘eigens’ en de hamvraag. Deze criteria en de doorgaande lijn krijgen concreet handen en voeten in good practices: de tuintjes. Ons doel is om je te prikkelen en uit te dagen tot een andere kijk op bewegende kleuters en geïnspireerd naar huis te laten gaan voor de les van morgen.
Spreker: Johan de Wilde is opleidingshoofd van de bacheloropleiding Kleuteronderwijs bij Odisee. Werkte voorheen o.a. voor UNESCO en de Noord-Zuid beweging in België en daarbuiten.
Goed kleuteronderwijs verruimt de leefwereld van kleuters. Nochtans zien we vaak dat kleuteronderwijzers met de beste bedoelingen toch blijven steken bij wat kleuters al kennen. Wellicht bemoeilijkt een verkeerde interpretatie van de begrippen beginsituatie en interesse mede de emancipatie van kansarme kleine kinderen via de school. Deze presentatie spit het probleem uit en schetst alternatieven. Zoals het hoort in een workshop illustreert de spreker niet alleen, hij zet zijn publiek ook aan het werk om zelf goede voorbeelden te bedenken. Uiteraard hoort een welwillend kritische toetsing van elkaars ideeën hier ook bij.
Spreker: Annemiek Mol Lous is verbonden aan de Thomas More Hogeschool en Hogeschool Leiden als lector passend onderwijs/Inclusive Education.
Spelen is voor (jonge) kinderen van levensbelang … Met spelen oefenen kinderen allerlei vaardigheden. Een van de belangrijkste vaardigheden is de regulering van emoties en het zoeken naar oplossingen voor negatieve emoties. Annemieke Mol Lous zal in deze workshop ingaan op haar onderzoek naar het spel van depressieve kinderen en hoe je in de klas deze signalen kunt herkennen. Ook zal ze ingaan op de praktische mogelijkheden om kinderen bij hun spel te helpen om beter met hun emoties om te gaan.
Spreker: Laura Minderhoud heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen kind en natuur. www.kind-en-natuur.nl
Je maakt kennis in deze bijeenkomst met een grote variatie aan praktische mogelijkheden waarop je de buitenruimte van je school kan vergroenen. Met veel foto’s van natuurlijke elementen zie je hoe de buitenruimte een aantrekkelijke en uitdagende plek wordt waar kinderen ontdekken, ervaren en ontwikkelen. Als begeleider van jonge kinderen ontdek je hoe je hierdoor, letterlijk, kan gaan bouwen aan een krachtige leeromgeving. We behandelen vragen als: ‘Hoe neem ik mijn team mee in deze ideeën?’, ‘Hoe ga je om met tegenslagen?’, ‘Is geld belangrijk?’ Met je eigen “Groene Top 5” kan je de volgende dag aan de slag.
Spreker: Monique Boeree is werkzaam op de kinderafdeling in het CWZ te Nijmegen. Daarnaast is zij een dag in de week urotherapeute en ondersteunt zij hierin kinderen met poep en/of plasproblemen.
In deze workshop geeft kinderverpleegkundige en urotherapeute Monique Boeree een korte uitleg over de urinewegen en hoe zij te werk gaat. Daarna zal zij naar aanleiding van vragen vanuit de praktijk op de scholen, ingaan op de plasproblemen die de kinderen of leerkrachten ervaren. Ze geeft tips hoe met deze kinderen om te gaan.
Spreker: Yvonne Leenders was verbonden aan CPS en KPC Groep. Het onderwijs aan jonge (risico)kinderen is haar specialisatie. Tegenwoordig werkt ze als zelfstandig onderwijsadviseur.
Kleutergroepen zitten vaak bomvol. Hoe geef je als leerkracht alle leerlingen de aandacht die ze verdienen? Een hele opgave. Specialist klassenmanagement Yvonne Leenders houdt een korte inleiding over hoe je zo’n volle klas aankan. In een open space aanpak, onder begeleiding van Aziza Badouri en Esther Sloots (beiden AOb) kijken we samen met Yvonne Leenders vervolgens welke knelpunten deelnemers tegenkomen en welke oplossingen er zijn.
Spreker: Irma Smegen is auteur, verzorgt opleidingen, lezingen en trainingen, zowel in Nederland als internationaal. Ook is zij docent op de international pabo (ITEps) van Stenden Hogeschool. www.speeljewijs.com / www.lilaland.nl
Spelen is een natuurlijke behoefte van kinderen en verdient een vaste en prominente plek in de hele basisschool. Maar hoe maak je daarvoor ruimte in je programma? Deze workshop geeft handvatten voor een geïntegreerd aanbod met alle ruimte voor spelen en talentontwikkeling. Aan bod komen het belang van vrij spel, fantasie en creativiteit, speelse werkvormen om taalontwikkeling te stimuleren en poppenspel als middel binnen onderzoekend en ontwerpend leren. Na deze workshop zit je vol inspiratie om meteen in de praktijk te brengen. Speel je mee?
Spreker: Annerieke Boland werkt als lector Jonge kind aan Hogeschool iPabo in Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op lerend spelen van jonge kinderen. Zij is netwerklid van vakblad HJK.
In het project ‘Kansen in Spel’ is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de interactie tussen professional en kind tijdens doen-alsofspel in de huis- of themahoek. Op welke manier kan zowel het taaldenken van het kind als de kwaliteit van het spel gestimuleerd worden? Speelplezier staat daarbij voorop. Vandaag worden de resultaten gepresenteerd. Kansen in spel is een samenwerking tussen Hogeschool iPabo, de Marnix Academie, De Activiteit en het Kohnstamminstituut.
Spreker: Denise Bontje is taalkundige en theatermaker. Zij werkt als adviseur en trainer bij Sardes en zit daarnaast in de redactie van vakblad HJK.
Lesgeven is geen fabriekswerk. Al helemaal niet in de onderbouw. Kleuters moeten de kans krijgen om de wereld om zich heen te ontdekken. Daarvoor is het belangrijk dat je werkt in het hier en nu. Dat je oog hebt voor wat kinderen op de groep nodig hebben en dus niet alleen maar lesjes afdraait. Aansluiten op de interesses van de kinderen is al een stap in de goede richting. Maar vergroot je daarmee hun wereld? Of is er meer mogelijk? Hoe laat je ze kennismaken met kunst en cultuur? Kom en doe mee. Kijk en verwonder en laat mij je inspireren!
Spreker: Bea Pompert werkt als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit. Specialismen in de onderbouw o.a. spel en geletterdheid. Zij is netwerklid van vakblad HJK.
Als kinderen verdiept raken in hun spel en de thema's in de klas komen er allerlei kwesties naar boven. Zoals in de 1-2 groep van leerkracht Linda bij het spel in de bloemenwinkel, de vraag is hoe die prachtige bloemen eigenlijk heten. Dan brengen de mooie boeken in de klas uitkomst. Ze worden voorgelezen, er wordt in gesnuffeld en ze worden gebruikt om allerlei tekeningen en schrijfsels toe te voegen aan de bloemenwinkel. In deze workshop kijken we naar relaties tussen allerlei spelsituaties en lezen en schrijven. Ook in groep 3-4. We gaan snuffellezen, maken een verteltafel, oefenen het expert lezen en kijken naar teksten van kinderen
Spreker: Aleid Beets Kessens is specialist Jonge Kind met specifieke begeleidings- en speelbehoeften, orthopedagoog en docent Master en bij Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Ook is zij redactievoorzitter van vakblad HJK.
Een groep jonge kinderen is aan je zorgen toevertrouwd. Je hebt daarmee de opdracht om hun ontwikkeling nauwlettend in het oog te houden en je aanbod af te stemmen op hun begeleidings- en speelbehoeften. Het zijn allemaal verschillende kinderen met een eigen verhaal en ze vragen allemaal iets anders van je. In de meeste gevallen lukt jouw afstemming! Maar soms vertoont een kind gedrag waarbij je niet meteen weet hoe je erop in kunt spelen. In deze workshop kijken we met hoofd, hart en handen naar het gedrag van het kind én naar jouw handelen. Zowel verfijnd observeren als het bespreken van aspecten die gedrag beïnvloeden komen daarbij aan de orde. Hiermee krijg je meer inzicht in de achtergronden van het gedrag én kun je jouw afstemmingsmogelijkheden uitbreiden. Ik nodig je van harte uit een eigen casus in te brengen in deze sessie!
Spreker: Esther de Boer is specialist hoogbegaafdheid en werkt als adviseur voor de KPC Groep. Nathalie van Kordelaar heeft een eigen praktijk; Incontext0 Orthopedagogen. www.incontexto.nl. Mariken Althuizen auteur en trainer/coach. http://2wicked.nl/
Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kun je herkennen aan hun intense manier van leven en reageren. Het is een uitdagende taak om dit te leren begrijpen, erop in te spelen en ervan te genieten. Hoe begeleid je deze kinderen? Wat zijn hun behoeften op sociaal-emotioneel gebied?
Spreker: Kobi Wanningen werkte als docent en coördinator bij het Seminarium voor Orthopedagogiek, verantwoordelijk voor de curriculumontwikkeling Jonge Kind in de Master SEN. Tegenwoordig werkt zij als zelfstandig adviseur.
Jonge kinderen kunnen soms ons verpuzzelen door hun moeilijk begrijpbare gedrag. Ze doen niet mee, spelen veel alleen, verstoren andere kinderen, plagen anderen kinderen of raken er voortdurend mee in conflict, omdat er niet gebeurt wat zij willen... Dat is heel lastig voor het kind, de groep en de leerkracht. Toch kan spel een middel zijn om het contact met het kind positief te beïnvloeden en ook om beter te begrijpen waarom het kind zich zo lastig gedraagt. In deze workshop gaan we hierop in.
Spreker: Hermine van Hemert is inspecteur voor primair onderwijs en VVE. Christine Goedhart is inspecteur voor primair onderwijs en VVE. www.onderwijsinspectie.nl
In deze workshop willen we het nieuwe onderzoekskader van de onderwijsinspectie op hoofdlijnen onder de aandacht brengen. Dat zal per juli 2017 leidend zijn in het toezicht. Samen gaan we na hoe het nieuwe kader werkt en wat het betekent, met name voor wie de inspecteur op bezoek krijgt in de kleutergroepen. Het waarderingskader, als onderdeel van het onderzoekskader, is daarbij het uitgangspunt. We verkennen (een deel van) de vijf kwaliteitsgebieden en zeventien standaarden om het onderwijs te beoordelen en maken de vertaalslag naar de onderwijspraktijk en het spelend leren van jonge leerlingen. Wat herken je en waar is de kern van goed (kleuter)onderwijs te vinden met behulp van dit kader?
Spreker: Margot Wouterse werkte als onderbouwleerkracht, ontwikkelaar en trainer ‘Speelplezier’. Sinds 2012 heeft zij haar eigen bedrijf: Speelpleziermethodiek. Daarnaast is zij al 36 jaar poppenspeler. www.speelpleziermethodiek.nl/
(Hand-) poppen en knuffels hebben een magische kracht. Spelend met poppen krijg je kinderen niet alleen aan de praat maar ook in actie of net in de rust. Poppen zijn medespelers in rollenspelen. Samen spelen met poppen stimuleert, net als rollenspel, zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de taalontwikkeling. In deze workshop zie en ervaar je, hoe je met je eigen pop het spel met de poppen van de kinderen volgt en verrijkt. Het motto van de workshop is: ‘Vandaag zien en ervaren en morgen zelf aan de slag’.
Spreker: Ilonka van der Sommen verzorgt modules autisme en is onderzoeksbegeleider bij Fontys OSO. Ze is ook docent in de practitioner autisme. Ze gebruikt verhalen om theorie en praktijk te verbinden.
Jonge Kinderen met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, sensitief... een uitdaging voor ons als professionals om creatief te leren omgaan met de onderwijs-en leermogelijkheden. Het gebruik van verhalen, spel en concrete materialen levert tal van mogelijkheden om aan de slag te gaan in je groep. De prikkelverwerking levert veel informatie op hoe we als omgeving in kunnen spelen op de ondersteuningsbehoeften van deze jonge kinderen. Aan de hand van verhalen, beelden en praktische voorbeelden hoop ik je te inspireren om zelf aan de slag te gaan en de mogelijkheden van alle leerlingen te zien!
Spreker: Laura Minderhoud heeft zich gespecialiseerd in de relatie tussen kind en natuur. www.kind-en-natuur.nl
Je maakt kennis in deze bijeenkomst met een grote variatie aan praktische mogelijkheden waarop je de buitenruimte van je school kan vergroenen. Met veel foto’s van natuurlijke elementen zie je hoe de buitenruimte een aantrekkelijke en uitdagende plek wordt waar kinderen ontdekken, ervaren en ontwikkelen. Als begeleider van jonge kinderen ontdek je hoe je hierdoor, letterlijk, kan gaan bouwen aan een krachtige leeromgeving. We behandelen vragen als: ‘Hoe neem ik mijn team mee in deze ideeën?’, ‘Hoe ga je om met tegenslagen?’, ‘Is geld belangrijk?’ Met je eigen “Groene Top 5” kan je de volgende dag aan de slag.
Spreker: Corine van den Hoek werkt al jaren in het basisonderwijs. In de bovenbouw merkte ze dat de aanpak van ervarend leren ook bij oudere kinderen zijn effect heeft. In 2012 rondde ze de Master SEN af met als meesterstuk de groep 2-3
Werken in een 2-3 combinatie geeft vele kansen tot het anders inrichten van het onderwijs aan deze groep. Laat methodes los, maak de omgeving zo aantrekkelijk mogelijk, onderzoek de overeenkomsten van beide groepen en werk zoals in een groep 1-2. Door het werken met thema’s profiteren beide groepen van betrokken en speels leren. De speelwereld dient als oefenruimte voor de geleerde vaardigheden. Ik geef je inzicht in mijn onderzoek en het uitvoeren in de praktijk.
Spreker: Robert Sikkes is hoofdredacteur Onderwijsblad AOb en Lisa Westerveld is persvoorlichter/lobbyist bij AOb.
Leerkrachten zullen het toejuichen: een maximale groepsgrootte van 23 leerlingen. Dat is de kern van het wetsvoorstel van D66 en SP. Robert Sikkes (AOb) houdt een korte inleiding over klassengrootte en de politiek. Daarna gaan politici en de zaal onder leiding van Lisa Westerveld (AOb) in debat over de maximale groepsgrootte. Zal het lukken om een meerderheid te krijgen voor een wet die een einde maakt aan de plofklas?
Spreker: Inge Merkelbach werkt op de Universiteit Leiden aan haar proefschrift waarin zij kijkt naar de effecten van educatieve digitale programma’s voor kleuters. Zij is netwerklid van het vakblad HJK
De digitale wereld speelt een steeds grotere rol in het leven van jonge kinderen, en ook op school werken kinderen steeds vaker met computers en tablets. Het kiezen van een goed, educatief, digitaal programma is echter geen sinecure. Het aanbod is groot, maar waar moet je op letten bij het selecteren van digitaal materiaal? En hoe zorg je ervoor dat de programma’s die je kiest optimaal aansluiten bij de behoeften van je leerlingen?
Spreker: Petra Kerstens docent aan de Master (Special) Educational Needs. Zij begeleidt (theater-)workshops voor kinderen en volwassenen. Marjan de Wilt is theatermaker/musicus en heeft een kinderatelier.
In deze workshop gaan we al spelend, vanuit een tweetal invalshoeken (cognitieve ontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling) praktisch aan de slag met een aantal dramatische werkvormen. Wat kan je eigen rol zijn als leerkracht? We dagen je uit om vanuit een veilige setting zelf te spelen en je over mogelijk eigen gêne of remmingen heen te zetten, op zoek naar je eigen kracht. Met elkaar delen we ervaringen en leggen we de link naar de eigen praktijk. We hopen je te inspireren om de opgedane ervaringen meteen toe te gaan passen in je praktijk.
Spreker: Peter de Vries is specialist Ouderbetrokkenheid 3.0 bij CPS en netwerklid van vakblad HJK. www.cps.nl/ouderbetrokkenheid
Al jaren geven we informatieavonden en houden we tienminutengesprekken, maar worden leerlingen daar nu beter van? Laat je inspireren door Ouderbetrokkenheid 3.0, een manier van denken die je helpt om een goede samenwerking met ouders te realiseren waar jonge leerlingen beter van worden. Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt je bovendien zo samen te werken met ouders dat je het tijd en energie oplevert! Wanneer elke leraar en ouder deze manier van denken consequent omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar. Ze zullen gaan herkennen waar hun belangen overeenkomen en waar ze elkaar versterken in het vormgeven van goed en passend onderwijs voor ieder kind. En dat geeft nieuwe inzichten, betrokkenheid op elkaar en de gehele school en dus een inspirerende leeromgeving.
Spreker: Rianne Hofma is leerkracht. Mindmappen met kleuters is haar specialiteit. Ze schreef diverse artikelen voor vakbladen en verzorgt de workshop ‘Mindmappen met kleuters’ voor de Kleuteruniversiteit. www.mindmappenmetkleuters.nl
Het ligt misschien niet direct voor de hand, maar ook voor kleuters zijn er voldoende mogelijkheden om ze van mindmapping te laten profiteren. Het visualiseren van woorden zorgt ervoor dat kleuters in staat zijn om mindmaps te ‘lezen’. Rianne Hofma zet deze werkvorm in bij woordenschatontwikkeling en begrijpend luisteren en werkt inmiddels al een aantal jaren met deze didactiek. Ze merkt dat haar leerlingen enthousiast zijn, een andere luisterhouding ontwikkelen en beter scoren. In deze workshop vertelt zij hoe zij dit in haar groep aanpakt.
Spreker: Chiel van der Veen is promovendus en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Theoretische- en Onderwijspedagogiek en redactielid van vakblad HJK.
Goed kunnen communiceren is een belangrijke vaardigheid om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Uit onderzoek weten we dat de rol van de leerkracht essentieel is in het stimuleren van de communicatieve vaardigheden van (jonge) kinderen. Zij is hierin een model voor kinderen. Gesprekken bieden bij uitstek een context om kinderen beter te leren communiceren en tegelijkertijd samen interessante dingen te leren. Maar wat maakt nu een goed gesprek? En welke gesprekstools kun je inzetten om jonge kinderen beter te leren communiceren? Meer halen uit gesprekken met kinderen, je leert het in deze workshop!
Spreker: Diny van der Aalsvoort was lector Spel aan de HU (2009-2012) en betrokken bij het lectoraat Rekenen/wiskunde van Saxion Hogeschool (2011-2015). Zij zit in de redactie van International Journal of Play en is netwerklid van vakblad HJK.
Jonge leerlingen zijn dagelijks omringd door mogelijkheden om te meten en meetkunde toe te passen. Ze profiteren ervan als ze kunnen oefenen met meten- en meetkundehandelingen. Onderzoek op scholen verbonden aan Saxion Hogeschool en de Marnix Academie laat zien dat deze oefeningen in kleine onderwijsgroepen de rekenvaardigheid verbetert. Opvallend is ook dat leerkrachten er beter in slagen om kinderen tot denken aan te zetten tijdens deze oefeningen. Diny van der Aalsvoort licht toe wat de essentie is van de oefeningen met voorbeelden uit de praktijk ten behoeve van je praktijk.
Spreker: Jose Reehuis, Alvera Tielbeke en Irma Roelofs zijn ambulant begeleiders en werken voor het Expertise Centrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) in het Team Jonge Kind.
In onze functie van Ambulant Begeleider (Team Jonge Kind EPOS) werken we met jonge kinderen tussen de 4 en 7 jaar die extra begeleiding nodig hebben. Tijdens onze begeleidingen staat het spelen en werken rondom de verteltafel vaak centraal. In de loop der jaren hebben we al veel vertelkisten ontwikkeld. In iedere vertelkist vind je een prentenboek met de bijbehorende materialen. Door het verhaal meerdere keren voor te lezen en het na te spelen of andere passende spelen erbij te bedenken worden verschillende ontwikkelingsgebieden verder ontwikkeld. In deze workshop krijg je informatie over het doel en het werken met de verteltafel. We bespreken: welke boeken hiervoor geschikt zijn, hoe je een verteltafel inricht, we maken samen geschikte vragen, gebruik makend van de denkstimulerende gespreksmethodiek (DGM) en hoe je de verschillende ontwikkelingsgebieden kunt stimuleren.
Spreker: Mirella Raijmakers werkt als leerkracht en onderbouwcoördinator op bs De Brink. Angelique Teeuwen werkt als leerkracht op bs De Driehoek. Nina van Enckevort werkt als leerkracht op Kc Onder de Linde. Medeoprichters en lid van de LBjk
Tijdens deze workshop nemen we de deelnemers aan de hand bij het maken van een groepsplan vanuit spel. Wat heb je nodig om ervoor te zorgen dat spel de leidende activiteit in je groepsplan is? Hoe maak je het werken aan doelen betekenisvol? Je gaat spelen (aan de slag) met je meegebrachte groepsplannen, ontdekken hoe doelen vanuit geletterdheid en gecijferdheid in verschillende hoeken op verschillende manieren een plek krijgen.
Spreker: Greet Caminada is oud-kleuterleidster, pabo-docente en medewerkster Landelijk Pedagogisch Studiecentrum. Zij is jarenlang redactielid geweest van vakblad HJK.
Op de speelplaats zien we veel kinderen die met plezier spelen en die zo gebruik maken van de ontwikkelingsmogelijkheden die het buitenspel biedt. Maar sommige kinderen willen eigenlijk liever niet naar buiten of soms wordt er gewoon niet leuk gespeeld. Als leerkracht wil je dat alle kinderen lekker kunnen spelen. Maar wanneer spring je in en hoe stimuleer je buiten het spel? In deze workshop gaan we antwoorden geven op die vragen.
Spreker: Margot Wouterse werkte als onderbouwleerkracht, ontwikkelaar en trainer ‘Speelplezier’. Sinds 2012 heeft zij haar eigen bedrijf: Speelpleziermethodiek. Daarnaast is zij al 36 jaar poppenspeler. www.speelpleziermethodiek.nl/
(Hand-) poppen en knuffels hebben een magische kracht. Spelend met poppen krijg je kinderen niet alleen aan de praat maar ook in actie of net in de rust. Poppen zijn medespelers in rollenspelen. Samen spelen met poppen stimuleert, net als rollenspel, zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als de taalontwikkeling. In deze workshop zie en ervaar je, hoe je met je eigen pop het spel met de poppen van de kinderen volgt en verrijkt. Het motto van de workshop is: ‘Vandaag zien en ervaren en morgen zelf aan de slag’.
Spreker: Ilonka van der Sommen verzorgt modules autisme en is onderzoeksbegeleider bij Fontys OSO. Ze is ook docent in de practitioner autisme. Ze gebruikt verhalen om theorie en praktijk te verbinden.
Jonge Kinderen met autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, sensitief... een uitdaging voor ons als professionals om creatief te leren omgaan met de onderwijs-en leermogelijkheden. Het gebruik van verhalen, spel en concrete materialen levert tal van mogelijkheden om aan de slag te gaan in je groep. De prikkelverwerking levert veel informatie op hoe we als omgeving in kunnen spelen op de ondersteuningsbehoeften van deze jonge kinderen. Aan de hand van verhalen, beelden en praktische voorbeelden hoop ik je te inspireren om zelf aan de slag te gaan en de mogelijkheden van alle leerlingen te zien!
  wo 5 apr 2017
10:00 - 11:15
wo 5 apr 2017
11:30 - 12:45
wo 5 apr 2017
14:00 - 15:15
Debat: De lerarenopleiding voor het spelende kind
meer info
Vol    
Doorstroom van kleuters onder de loep
meer info
Vol    
En een jongen is geen mislukt meisje...
meer info
Vrij    
Gedrag is altijd positief
meer info
Vol    
Hoe maak je ruimte voor spelen
meer info
Vol    
Samen werken aan spelend leren in een IKC
meer info
Vol    
Kansen in spel:taalontwikkeling stimuleren in rollenspel
meer info
Vrij    
Model2talk: meer halen uit gesprekken met kinderen
meer info
Vol    
Ontwikkelingsvoorsprong - 'Juf, kijk, dit klopt niet!'
meer info
Vol    
Ruimte voor jongens
meer info
Vol    
Spel, een hulpmiddel bij jonge kinderen met gedragsproblemen
meer info
Vol    
Spelbegeleiding in de bouwhoek
meer info
Vrij    
VIER beweegtuinen met kleuters
meer info
Vrij    
Zin en onzin van aansluiten bij de leefwereld van kleuters
meer info
Vol    
Als verdriet je spelen kleurt
meer info
  Vrij  
Bouwen aan een gezonde, groene en inspirerende buitenruimte
meer info
  Vrij  
Een natte broek
meer info
  Vrij  
Hoe ga ik om met een volle klas?
meer info
  Vrij  
Hoe maak je ruimte voor spelen?
meer info
  Vrij  
Kansen in spel: de taalontwikkeling stimuleren in rollenspel
meer info
  Vol  
Kijk en verwonder
meer info
  Vol  
Lees en schrijf je mee?
meer info
  Vol  
Observeren van gedrag
meer info
  Vrij  
Ontwikkelingsvoorsprong - 'Juf, kijk, dit klopt niet!'
meer info
  Vol  
Spel, een hulpmiddel bij jonge kinderen met gedragsproblemen
meer info
  Vol  
Toezicht en de kwaliteit van het kleuteronderwijs
meer info
  Vol  
Zullen we met de poppen spelen?
meer info
  Vrij  
“Vertel het lekker zelf…..”
meer info
  Vrij  
Bouwen aan een gezonde, groene en inspirerende buitenruimte
meer info
    Vrij
De speelse 2-3 combinatie
meer info
    Vrij
Debat met politici: een einde aan de plofklas?
meer info
    Vol
Digitaal lesmateriaal voor kleuters
meer info
    Vol
Ik speel mee!
meer info
    Vol
Inspirerende leeromgeving samen met ouders
meer info
    Vol
Leer kleuters Mindmappen
meer info
    Vol
Model2talk: meer halen uit gesprekken met kinderen
meer info
    Vol
Speelervaringen bij meet- en meetkundeactiviteiten
meer info
    Vrij
Spelen met de verteltafel
meer info
    Vol
Spelen met je groepsplan
meer info
    Vrij
Stimuleren van het buitenspelen
meer info
    Vol
Zullen we met de poppen spelen?
meer info
    Vrij
“Vertel het lekker zelf…..”
meer info
    Vrij
Prijs leden€ 195
Prijs niet-leden€ 225
LocatieSpant! Bussum
Adres Dr. A. Kuyperlaan 3 1402 SB Bussum (google maps)
Plaatsen550
Nog beschikbaar66
ContactAOb (communicatie@aob.nl)

Toegangsbewijs kwijt?

Vul dan hier het e-mailadres in dat u gebruikt voor registratie. Uw toegangsbewijs wordt opnieuw verstuurd. Mocht dit niet aankomen, neem dan contact op.Lid worden